ผู้บริหาร

นายศรีสมุทร กัลป์ชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/07/2012
ปรับปรุง 17/08/2013
สถิติผู้เข้าชม 45043
Page Views 57491
การพัฒนาครู
การอบรมครู UTQ
ประวัติผู้อำนวยการ
ประวัตินายศรีสมุทร กัลป์ชัย
การสอน Project-Based Learning
การสอน Project-Based Learning
คลังข้อสอบ
คลังข้อสอบ online
การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานทั่วไป

1.  การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

2.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา

3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน

5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน   

7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

8.  การดำเนินงานธุรการ 

9.  การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

10.  การจัดทำสำมะโนประชากร

11.  การรับนักเรียน

12.  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

13.  การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

15.  การทัศนศึกษา

16.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

18.  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา  ของบุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

19.  งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น       

20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน

21.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 Next »

โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ