ผู้บริหาร

นายศรีสมุทร กัลป์ชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/07/2012
ปรับปรุง 17/08/2013
สถิติผู้เข้าชม 44949
Page Views 57363
การพัฒนาครู
การอบรมครู UTQ
ประวัติผู้อำนวยการ
ประวัตินายศรีสมุทร กัลป์ชัย
การสอน Project-Based Learning
การสอน Project-Based Learning
คลังข้อสอบ
คลังข้อสอบ online
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ

1.  การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

2.  การวางแผนด้านการวิชาการ

3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

4.  การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา

5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

        6.  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

     7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

     8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

     9.  การนิเทศการศึกษา  

     10.  การแนะแนว

     11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

     12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

     13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

     14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาและสถานประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา

     15.  การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

     16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

        17.  การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 Next »

โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ